Studio Hansteen as
Vibes gt. 12
0356 Oslo

Tel. 22 46 33 38
Fax. 22 46 87 06
Ta kontakt

Iran

Varer fra Iran

For mange står Persia som teppenes hjemland. Persia, som nå heter Iran, har ca. 43 mill. innbyggere fordelt på en mengde ulike stammer og raser. Iranere ivaretar kjærlighetsfullt sin teppekultur og gode persiske tepper er noe av det fineste som finnes. Blandt de bofaste (byteppene) deltar menn og kvinner i arbeidet, mens hos nomadene er det først og fremst kvinnene som knytter tepper, da mennene har buskapen og jakten å passe på. Bytepper har ofte florale og forfinede ornamenter og knuter av ull på renning av bomull, noen av teppene er også av helsilke. Byteppene er som regel knyttet tettere enn nomadeteppene. Nomadearbeidene er ofte grovere i struktur og ornamentikk og er knyttet på ullrenning. Dette skyldes enklere horisontale vevstoler, som pakkes sammen hver gang de flytter. Imidlertid kan en ikke derav si at nomadeteppene er dårligere enn byteppene. De beste nomadeteppene er laget av svært gode materialer og farger. En kan egentlig sammenlikne nomadearbeidene med våre bondeantikviteter og tilsvarende byteppene med de finere polerte bymøblene. Dessverre er kvaliteten på persiske tepper ustabil og det produseres en mengde tepper med dårlig ull og farger. Det er disse teppene som ofte fallbys i store teppeannonser i Nord-Europa.

Varer

Tebriz - klikk for mer info og større bilde Isphahan - klikk for mer info og større bilde Meshad - klikk for mer info og større bilde
Tebriz (1950)
By-tepper
400 x 300
Isphahan (ca 1950)
By-tepper
330 x 230
Meshad (1950-60)
By-tepper
360 x 255
Mahal - klikk for mer info og større bilde Meshad - klikk for mer info og større bilde Meshad - klikk for mer info og større bilde
Mahal (1960)
By-tepper
356 x 237
Meshad (1970)
By-tepper
347 x 302
Meshad (1930)
By-tepper
362 x 300
Kasmar - klikk for mer info og større bilde Heriz - klikk for mer info og større bilde Tebriz - klikk for mer info og større bilde
Kasmar (1970)
By-tepper
381 x 301
Heriz (1960)
Landsby-tepper
361 x 244
Tebriz (ca 1970)
By-tepper
382 x 280
Heriz - klikk for mer info og større bilde Kirman - klikk for mer info og større bilde Saruk - klikk for mer info og større bilde
Heriz (ca 1960)
Landsby-tepper
361 x 255
Kirman (1970)
By-tepper
238 x 335
Saruk (ca 1990)
By-tepper
210 x 302
Saruk - klikk for mer info og større bilde Mashad - klikk for mer info og større bilde Mashad - klikk for mer info og større bilde
Saruk (ca 1920-30)
By-tepper
370 x 260
Mashad (ca 1950)
By-tepper
300 x 400cm
Mashad (ca 1960)
By-tepper
332 x 246cm
Saruk - klikk for mer info og større bilde Mashad - klikk for mer info og større bilde Seraband - klikk for mer info og større bilde
Saruk (ca 1970)
By-tepper
360 x 297cm
Mashad (ca 1960)
By-tepper
410 x 320
Seraband (ca 1900)
By-tepper
360 x 257cm
Tebriz - klikk for mer info og større bilde Mashad - klikk for mer info og større bilde Saruk - klikk for mer info og større bilde
Tebriz (ca 1970)
By-tepper
250 x 330cm
Mashad (ca1970)
By-tepper
386 x 270cm
Saruk (ca 1920)
By-tepper
360 x 260cm
Kirman - klikk for mer info og større bilde Saruk - klikk for mer info og større bilde Saruk - klikk for mer info og større bilde
Kirman (ca1970)
By-tepper
238 x 335cm
Saruk
By-tepper
210 x 302cm
Saruk (ca 1920)
By-tepper
370 x 281cm
Mohadjeran - klikk for mer info og større bilde Saruk - klikk for mer info og større bilde Saruk - klikk for mer info og større bilde
Mohadjeran (ca. 1940)
Landsby-tepper
202 x 140
Saruk
SOLGT
By-tepper
Saruk (1930)
By-tepper
240 x 360