Studio Hansteen as
Vibes gt. 12
0356 Oslo

Tel. 22 46 33 38
Fax. 22 46 87 06
Ta kontakt

Afghanistan

Varer fra Afghanistan

De såkalte afghan-teppene er lett kjennelige på sin dominerende røde hovedfarge og regelmessige, geometriske mønster. Mindre kjent er det at disse i hovedsak blir laget av turkmenere, en folkegruppe som tallmessig er marginal i forhold til totalbefolkningen - ca. 400 000 av 17 millioner. Turkmenerne er heller ikke en del av de tidligere folkegruppene i Afghanistan, men et resultat av utvandring fra deres tradisjonelle tilholdssted i utkanten av ørkenområdet mellom elven Amu Darja og det kaspiske hav. Her kjenner vi deres historie tilbake til 1500-tallet. Det var som følge av flere forhold så sent som i forrige århundre at grupper av turkmenere søkte inn i Afghanistan for å finne nye bosetningsområder. Tepper fra perioden før 1880 viser at turkmenere var glimrende teppknyttere. På denne tiden levde turkmenerne under relativt stabile forhold, delt inn i stammer med en sterk stammetilhørighet. Dette nedfelte seg også i teppene, hvor både mønster og teknikk gjenspeiler stammenes egenskaper. Dette gjør at vi idag, bare ved å kaste et blikk på disse teppene, kan si hvilken stamme som sto for produksjonen. Flere forhold skulle imidlertid føre til at en klar tendens mot en oppløsning av denne tradisjonen.
I 1887 blir Russland og Afghanistan enige om en felles grense, og ettersom vaktholdet gradvis blir mer effektivt blir turkmenere som er bosatt i Afghanistan isolert fra sine tidligere bosetningsområder. Denne isolasjonen ga opphav til at den turkmeniske teppeproduksjonen i Afghanistan ble unik sammenlignet med de teppene turkmenere i Persia og Russland laget. Mens de sistnevnte, som følge av etterspørsel, velger stadig enklere løsninger i sin streben etter å tjene mest mulig på sitt håndverk, befinner de afghanske turkmenerne seg i et handelsmessig nesten lukket land. I Russland slutter de å benytte de råvarene som det er naturlig tilgang på - f.eks. erstattes naturfargemidler med kjemiske fargemidler, da fremstillingen av plante- og insektsfarger forutsetter et møysommelig og tidkrevende arbeid. Tilsvarende ser vi også at mønstrene blir enklere. I mange tilfeller forsvinner også kompliserte stammesymboler fra teppene for å tilfredsstille kundens behov, og det som tidligere hadde et sosialt innhold blir redusert til ren ornamentikk. I Afghanistan fortsetter derimot turkmenerne å lage tepper i tradisjonelle mønstre, i hovedsak bare til eget bruk. Men teppene lages under nye naturlige betingelser. Naturen i Afghanistan gir en annen ullkvalitet og andre fargestoffer. Mønsteret på afghanske tepper kommer først og fremst fra to stammer - Ersari og Tekke, men Yomud, Salor og Saryk er også viktige stammer. Men stammemønstrene blir stadig mer utblandet, på grunn av inngifte og stammefeider. Når en stamme blir nedkjempet av en annen stamme overtar nemlig taperne den seirende stammens mønster. Det er idag teknikken som er den stabile indikator på stammetilhørighet og ikke mønsteret. Afghanske tepper knyttes både med tyrkisk og persisk knute.

Varer

Teppe 36 - klikk for mer info og større bilde Teppe 35 - klikk for mer info og større bilde Teppe 34 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 36
By-tepper
Teppe 35
By-tepper
Teppe 34
By-tepper
Teppe 33 - klikk for mer info og større bilde Teppe 32 - klikk for mer info og større bilde Teppe 31 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 33
By-tepper
Teppe 32
By-tepper
Teppe 31
By-tepper
Teppe 30 - klikk for mer info og større bilde Teppe 29 - klikk for mer info og større bilde Teppe 28 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 30
By-tepper
Teppe 29
By-tepper
Teppe 28
By-tepper
Teppe 27 - klikk for mer info og større bilde Teppe 26 - klikk for mer info og større bilde Teppe 25 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 27
By-tepper
Teppe 26
By-tepper
Teppe 25
By-tepper
Teppe 24 - klikk for mer info og større bilde Teppe 23 - klikk for mer info og større bilde Teppe 22 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 24
By-tepper
Teppe 23
By-tepper
Teppe 22
By-tepper
Teppe 21 - klikk for mer info og større bilde Teppe 20 - klikk for mer info og større bilde Teppe 19 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 21
By-tepper
Teppe 20
By-tepper
Teppe 19
By-tepper
Teppe 18 - klikk for mer info og større bilde Teppe 17 - klikk for mer info og større bilde Teppe 16 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 18
By-tepper
Teppe 17
By-tepper
Teppe 16
By-tepper
Teppe 15 - klikk for mer info og større bilde Teppe 14 - klikk for mer info og større bilde Teppe 13 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 15
By-tepper
Teppe 14
By-tepper
Teppe 13
By-tepper
Teppe 12 - klikk for mer info og større bilde Teppe 11 - klikk for mer info og større bilde Teppe 10 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 12
By-tepper
Teppe 11
By-tepper
Teppe 10
By-tepper
Teppe 9 - klikk for mer info og større bilde Teppe 8 - klikk for mer info og større bilde Teppe 7 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 9
By-tepper
Teppe 8
By-tepper
Teppe 7
By-tepper
Teppe 6 - klikk for mer info og større bilde Teppe 5 - klikk for mer info og større bilde Teppe 4 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 6
By-tepper
Teppe 5
By-tepper
Teppe 4
By-tepper
Teppe 3 - klikk for mer info og større bilde Teppe 2 - klikk for mer info og større bilde Teppe 1 - klikk for mer info og større bilde
Teppe 3
By-tepper
Teppe 2
By-tepper
Teppe 1
By-tepper
Darya - klikk for mer info og større bilde Gazni - klikk for mer info og større bilde Ziegler - klikk for mer info og større bilde
Darya (ca 1990)
Landsby-tepper
300 x 248cm
Gazni (ca 2000)
Landsby-tepper
216 x 345cm
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
361 x 287cm
Ziegler - klikk for mer info og større bilde Ziegler - klikk for mer info og større bilde Ziegler - klikk for mer info og større bilde
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
360 x 275cm
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
360 x 230cm
Suleyman - klikk for mer info og større bilde Ziegler - klikk for mer info og større bilde Ziegler - klikk for mer info og større bilde
Suleyman (ca 1940)
Landsby-tepper
352 x 220cm
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
400 x 295cm
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
255 x 336cm
Ziegler - klikk for mer info og større bilde Prosjektteppe - klikk for mer info og større bilde Krigsteppe - klikk for mer info og større bilde
Ziegler (ca 2000)
Landsby-tepper
436 x 305cm
Prosjektteppe (2004)
By-tepper
Krigsteppe (1980)
By-tepper
120x60 cm